Je staat er niet alleen voor!

Wij zetten ons in voor familie en vrienden van mensen met psychische of psychiatrische problemen. Met name voor hen die, doordat ze overbelast raken, zelf ook hulpvrager worden of dreigen te worden. We gebruiken onze ervaringsdeskundigheid om hen op weg te helpen.

lees hier wat we voor je kunnen doen

Blog

Onze ouder(s) was/waren psychisch ziek en wij zijn psychisch gezond
Vanuit de westerse medische wetenschap kijkt men naar gezondheid en ziekte zoals naar zwart en wit – het is het één of het ander. ‘Gezondheid is de afwezigheid van ziekte’ is de gangbare definitie. Inmiddels is er gelukkig een verschuiving gaande. Je kunt gezondheid en ziekte veel beter beschouwen als een spectrum met aan de ene kant honderd procent gezond en aan de andere kant honderd procent ziek. De meeste mensen zitten daar ergens tussenin. Lees meer

Boek

Ik vond Kus je tranen zo raak en confronterend, dat ik het af en toe weg moest leggen. In de ervaringen van de schrijfster vond ik ook herkenning. Ik beveel het boek van harte aan en heb het lezen er van als zeer waardevol ervaren. Schizofrenie had Marianne’s moeder al vroeg in haar greep. Na het voorwoord en een bemoedi­gingstekst vertelt Marianne hoe het begon. In cursief, met korte zinnen en alinea’s. Dat komt binnen. Haar verhaal kan heel confronterend zijn voor Kinderen Van. Lees meer

Nieuws

Kind van Dag 2015, een impressie

De eerste zaterdag van november. De jaarlijkse Kind Van Dag valt op alweer zo’n ongewoon warme novemberdag, net als vorig jaar. Toen konden we zelfs buiten zitten om te eten. Daar is het nu wat nat voor. Het is dezelfde locatie en dezelfde temperatuur. Maar er zijn veel meer deelnemers. Een recordaantal van honderdvijf. Heel fijn om de theaterzaal zo goed gevuld te zien! Lees meer

OPROEP VOOR DEELNAME AAN ONDERZOEK

 GGZ Friesland doet onderzoek naar de gevolgen van een suïcidepoging (zonder dodelijke afloop) op familieleden en naastbetrokkenen. Cijfers wijzen uit dat het aantal suïcides en suïcidepogingen in Nederland de laatste jaren toeneemt. Dit onderzoek is nodig omdat er nog te weinig bekend is over deze gevolgen. Daarnaast willen we onderzoeken of we familieleden en naastbetrokkenen beter kunnen ondersteunen na zo’n ingrijpende gebeurtenis. Lees meer

Waar moet de huisartsenzorg aan voldoen?

Waar moet de huisartsenzorg volgens u aan voldoen? Vul de vragenlijst in! De huisarts krijgt een steeds grotere rol bij de begeleiding bij psychische klachten. Wat vindt u van deze begeleiding bij uw huisarts? Waar moet deze begeleiding volgens u aan voldoen? Wat zijn de knelpunten en waar bent u tevreden over? Doe mee aan de meldactie van het Landelijk Platform GGz.

Lees meer

Familievertrouwenspersoon, verwachtingspatroon

Is de familievertrouwenspersoon een intermediair, een counselor of een belangenbehartiger? Wat verwachten familieorganisaties, behandelaren en patiëntenvertrouwenspersonen van de FVP? En hoe kan deze vertrouwenspersoon het beste opkomen voor familie en naastbetrokkenen? Deze vragen kwamen op 24 en 25 september 2015 aan bod in de conferentie van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP). Lees meer

Gezocht: een dochter

Regisseur Nelleke Koop bereidt, in samenwerking met producent CTM Docs een documentaire voor over de relatie tussen dochters en moeders: Moeder aan de Lijn. Voor de research zoekt zich contact met een dochter (tussen de 30 en de 60 jaar) die intensief zorgt voor haar moeder. Lees meer