Je staat er niet alleen voor!

Wij zetten ons in voor familie en vrienden van mensen met psychische of psychiatrische problemen. Met name voor hen die, doordat ze overbelast raken, zelf ook hulpvrager worden of dreigen te worden. We gebruiken onze ervaringsdeskundigheid om hen op weg te helpen.

lees hier wat we voor je kunnen doen

Blog

Nog niet zo lang geleden werd ons maatschappelijk bestel beheerst door de gedachte dat een samenleving maakbaar is. Net als een gebouw kun je een ontwerp maken, een blauwdruk, en deze kan dan uitgevoerd worden. Politieke partijen werken vaak vanuit een maakbaarheidsvisie. De meest sprekende voorbeelden zijn het socialisme en het communisme. In de landen die vroeger achter het IJzeren Gordijn schuilgingen kreeg de maatschappij vorm door de planeconomie. Lees meer

Boek

Stel je eens voor: er bestaat een belangrijk aandachtsgebied waarvan deskundigen wel iets af weten, maar waarbij de wetenschappelijke onderbouwing (nog) te wensen overlaat. Dan kan er (spraak-)verwarring ontstaan. Er zijn te weinig harde feiten voor een standaard benadering en dus zou iedereen met goed fatsoen zijn eigen spoor kunnen volgen. Het aandachtsgebied waar ik op doel is de psychiatrie.

Lees meer

Nieuws

Meldpunt voor mantelzorgers

De bijna magische datum 1 januari 2015 nadert snel. Er gaat van alles veranderen in de zorg, het zal u niet ontgaan zijn.Velen vrezen bijvoorbeeld dat de last van de  mantelzorgers eerder groter dan kleiner zal worden. Mona Keijzer van het CDA besteedt hier  speciale aandacht aan. Zij wil, om als pleitbezorger te kunnen optreden, gevoed worden door informatie van mensen die regelmatig voor een familielid of naaste zorgen. U kunt uw verhaal hier kwijt. 

Familie Van … Dag

Op zaterdag 6 december organiseert stichting Labyrint-In Perspectief weer een Familie Van … Dag. Deze dag is er voor familie en andere naastbetrokkenen van mensen met psychische -, psychiatrische – of verslavingsproblematiek. Lees verder

Visie digitale zorg gereed

In het project Grip op ontwikkelingen in eHealth, waaraan Labyrint-In Perspectief meedoet, is weer een stap gezet. Er is een document gemaakt met de visie op digitale zorg vanuit gebruikersperspectief. Vanuit deze visie wordt nu gewerkt aan een (digitaal) gebruikersboekje, waarmee cliënten en hun naasten wegwijs worden gemaakt in de mogelijkheden van digitale zorg, vooral in de ambulante ggz. Ook zijn projecten in gang gezet waarin gebruikers, samen met ggz-instellingen, digitale ‘zorgproducten’ ontwerpen of verbeteren.

Kind Van Dag 2014

Onze jaarlijkse Kind Van Dag met als thema ’Hou me los’ was afgelopen zaterdag weer een groot succes. Binnenkort verschijnt het verslag ervan op de website.