home > nieuws

nieuws

Uitnodiging Kind Van Dag in Amersfoort

De Kind Van Dag op zaterdag 4 november 2017 is onze landelijke dag voor volwassen kinderen van een ouder met psychische, psychiatrische en verslavingsproblemen. Het thema dit jaar is ‘Innerlijk Kind’. De dag vindt plaats in Amersfoort, vlak bij het centraal station.

Voor meer informatie, lees eerst Informatie Kind Van Dag 2017, daarin staat o.a. hoe je het inschrijfgeld kunt overmaken. Meld je daarna aan via Aanmeldingsformulier Kind Van Dag 2017. Je aanmelding is definitief als je het inschrijfgeld hebt overgemaakt. We hopen je zaterdag 4 november te ontmoeten in Amersfoort!

Dit artikel werd geplaatst op woensdag 6 september 2017

Personen met verward gedrag

MIND neemt deel aan het Schakelteam ‘personen met verward gedrag’. Dit team laat nu een monitor uitvoeren over de stand van zaken in het land. MIND vindt het belangrijk dat de ervaringen van cliënten en naasten goed in beeld komen en daarom vragen wij u aan deze monitor mee te werken. Lees meer

Dit artikel werd geplaatst op woensdag 12 juli 2017

Verslaafd aan Jou wordt Stichting Naast

Sinds eind 2015 hebben het Trimbos-instituut en Stichting Coke van Jou zich gezamenlijk onder de naam Verslaafd aan Jou ingezet om de zorg voor naasten van verslaafden te verbeteren en onderzoeken.  Uit het onderzoek blijkt eens temeer dat naasten van verslaafden het erg zwaar hebben en vaak maar moeilijk de juiste ondersteuning kunnen vinden. Begin september gaat Stichting Coke van Jou verder als Stichting Naast, met een volledig hulpaanbod voor naasten.

 

Dit artikel werd geplaatst op dinsdag 11 juli 2017

Resultaten onderzoek

Onlangs werd er een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de behoeften van ouders met stemmingsstoornissen en hun kinderen. Ook bezoekers van deze website hebben daaraan meegedaan. De resultaten zijn zichtbaar gemaakt in een prachtige Infographic

Dit artikel werd geplaatst op maandag 10 juli 2017

Bijeenkomsten

Labyrint-In Perspectief krijgt regelmatig uitnodigingen voor bijeenkomsten toegestuurd, die voor familieleden en andere naasten van mensen met psychische problemen interessant kunnen zijn. Wij geven de informatie slechts aan u door, maar dragen verder geen verantwoordelijkheid voor het aanbod.  Lees meer

Dit artikel werd geplaatst op donderdag 6 april 2017

Meer nieuws: