home > nieuws > Enquête Crisiszorg en herstel

Enquête Crisiszorg en herstel

Heeft iemand in je omgeving in 2017 te maken (gehad) met een psychische crisis of crisisopvang? Of heb je door preventieve activiteiten een crisis bij iemand anders kunnen voorkomen? Dan is MIND benieuwd naar je ervaringen. MIND wil onder meer weten of er tijdig zorg wordt geboden in een crisissituatie. En of familieleden en ervaringsdeskundigen bij de zorg worden betrokken. Hiervoor is  de enquête ‘Crisiszorg en herstel’ ontwikkeld. MIND nodigt familieleden en/of mantelzorgers van 18 jaar of ouder van harte uit om de vragenlijst in te vullen.

Overig nieuws