bestuur

Cisca Goedhart (voorzitter)

CiskaGoedhart
‘Mijn motivatie om bestuurslid bij Labyrint- In Perspectief te zijn is de ondersteuning van andere familieleden die ik zelf heb ondervonden toen ik de stichting leerde kennen. Dit wil ik graag weer aan anderen doorgeven. Vroeger deed ik dat bijvoorbeeld als gespreksgroepbegeleider en tegenwoordig als bestuurslid. Verder is Labyrint- In Perspectief een goede organisatie waar ondersteunende programma’s voor familieleden worden aangeboden die elders niet te vinden zijn. Het is uniek door de grote ervaringsdeskundigheid van vrijwilligers die deze programma’s uitvoeren. Die vrijwilligers zijn bijzonder en bovendien enorm gedreven.’

 

Jan Blokker (penningmeester)


‘Na mijn pensioen sprak ik met Millie Ames over een vrijwilligersfunctie in het financiële domein. Enige tijd later vroeg zij of ik ook penningmeester voor Labyrint- In Perspectief zou willen worden. Omdat zij altijd zo enthousiast over de stichting vertelt, zei ik heel snel ja. Ooit werkte ik bij het facilitair bedrijf van de NOS, het onderdeel dat gaat over de techniek van de radio en tv-uitzendingen. Als vrijwilliger ben ik tientallen jaren actief geweest binnen het korfbal. Ik was penningmeester van zowel een vereniging als van de provinciale korfbalbond in Utrecht en ‘t Gooi. Bij de vereniging heb ik het afsluiten van een noodzakelijke, maar buitensporig hoge hypotheekrente kunnen compenseren door de schuld versneld af te lossen. Op provinciaal niveau wist ik kostenbesparingen voor de verenigingen te koppelen aan tijdwinst op het afdelingsbureau.

Zelf heb ik, zij het pas als volwassene, kennisgemaakt met psychiatrische problematiek in de familie. Mijn oudere zuster was in het verleden verschillende malen, telkens gedurende een beperkte periode, manisch depressief. Omdat we toen niet in de ouderlijke gezinssituatie leefden, was ik daar slechts zijdelings bij betrokken.
Ik wil op termijn ook een positieve inhoudelijke bijdrage leveren daar waar die zich nu nog beperkt tot het financiële domein.’

 

Hein van der Hulst (bestuurslid)

HeinvdHulst
‘Ik heb lange tijd gewerkt als coördinator van de opleiding Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). Daarbij kwam ik in aanraking met allerlei facetten van de sociale psychiatrie: het systeemdenken, het netwerk, en het belang van de familie staan daarbij sterk op de voorgrond. Het is niet voor niets sociale psychiatrie. Eigenlijk is het vreemd dat er binnen de psychiatrie niet standaard aandacht is voor het – sociale- systeem van de cliënt. Iemand leeft en werkt immers tussen mensen…

Vanaf 2009 probeer ik deze kennis en ervaring ten nutte te maken van Labyrint- In Perspectief, nu meer dan ooit van belang omdat de overheid mantelzorgers steeds méér belast maar tegelijkertijd ook steeds méér in de kou laat staan. Vanuit LIP neem ik deel aan verschillende – landelijke – projecten rondom digitale zorg. Ook mantelzorgers zullen steeds meer gebruik hiervan gaan maken.
Binnen het bestuur ligt mijn aandachtsgebied m.n. bij de vrijwilligers en de regionale mogelijkheden voor LIP.’

 

Antoinette van Reekum (bestuurslid)


‘Ik ben een KOPP en ik heb daardoor in mijn jeugd -als enig kind- in mijn eigenwaarde veel knauwen opgelopen. Het gedrag van mijn moeder heeft veel impact op mijn leven gehad. Daarin heb ik in mijn leven veel steun gezocht en gevonden. In de vorm van therapie en coaching, maar ook via de gespreksgroep met lotgenoten bij Labyrint- In Perspectief. Ik ben erg dankbaar voor hetgeen deze gespreksgroep mij heeft gegeven: Het voelde als thuiskomen, ik voelde daarmee dat ik niet alleen was. Dit heeft mede een ontwikkeling in gang gezet die o.m. resulteerde in een eigen praktijk voor training en coaching. Als bestuurslid probeer ik mijn kennis en ervaring ten nutte te maken van Labyrint – In Perspectief. Nu meer dan ooit van belang omdat de overheid mantelzorgers steeds méér belast maar tegelijkertijd ook in de kou laat staan.

Ik wil mijn steentje bijdragen bij het vergroten van de bekendheid voor deze grootse steun aan lotgenoten en familie van die LIP biedt. Graag wil ik samen met de onmisbare en gedreven vrijwilligers, een bijdrage leveren aan de ondersteuning van al deze lotgenoten. Mijn aandachtsgebied ligt daarom m.n. bij de vrijwilligers en de regionale mogelijkheden voor LIP. Verder neem ik deel aan verschillende – landelijke – projecten rondom digitale zorg.’

 

-Vacature, zie profieltekst