secretariaat

Vanuit het landelijk bureau worden de volgende werkzaamheden verricht:

Werkzaamheden secretariaat:
– donateursadministratie
– vrijwilligersadministratie
– post
– mutaties Acces
– verwerking bestellingen
– verwerking facturen en declaraties

Werkzaamheden organisatie:
– organisatie landelijke dagen (november en juni)
– organisatie deelnemersraad/vrijwilligersdag
– Organisatie overleg landelijke diensten
– Organisatie intervisie gespreksgroepleiders
– Organisatie regio-overleg
– Organisatie nascholing vrijwilligers
– Notuleren bestuursvergaderingen

Werkzaamheden vrijwilligersbeleid:
– jaarlijks aanpassen vrijwilligersbeleid
– implementatie en uitvoering van vrijwilligersbeleid
– contact houden met coördinatoren THL/Digitale Diensten, Voorlichting en Gespreksgroepen
– werving/selectie van vrijwilligers voor landelijke diensten
– invoeren van gegevens in jaarverslag