home > nieuws > Personen met verward gedrag

Personen met verward gedrag

MIND neemt deel aan het Schakelteam ‘personen met verward gedrag’. Dit team laat nu een monitor uitvoeren over de stand van zaken in het land. MIND vindt het belangrijk dat de ervaringen van cliënten en naasten goed in beeld komen en daarom vragen wij u aan deze monitor mee te werken. Het Schakelteam personen met verward gedrag heeft onderzoeksbureau Significant gevraagd een monitor te ontwikkelen die inzicht geeft in de stand van het land. De monitor geeft weer op welke manier de verschillende regio’s in het land werken aan de 9 bouwstenen voor een sluitende aanpak bij verward gedrag.
Naast de voortgang op de negen bouwstenen hecht het Schakelteam ook veel waarde aan de ervaringen van cliënten en naastbetrokkenen met de geleverde zorg en/of ondersteuning. Hiervoor kunnen we uw input goed gebruiken! We hebben daarvoor een korte vragenlijst opgesteld.

Zou u daarom bijgevoegd formulier willen invullen en uiterlijk 28 juli willen terugsturen naar Significant (monitor@significant.nl). Significant zorgt er voor dat uw input anoniem blijft en niet terug te herleiden is naar specifieke personen. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Overig nieuws