Je staat er niet alleen voor!

Wij zetten ons in voor familie en vrienden van mensen met psychische of psychiatrische problemen. Met name voor hen die, doordat ze overbelast raken, zelf ook hulpvrager worden of dreigen te worden. We gebruiken onze ervaringsdeskundigheid om hen op weg te helpen.

lees hier wat we voor je kunnen doen

Blog

Je wilt het beste voor de ander die met zijn of haar psychiatrisch gedrag patiënt is. Je wordt er vaak volledig door in beslag genomen. Thuis regel je veel, je bent lastige situaties de baas of voorkomt erger. Je bent er mee belast en eigenlijk vind je het vaak nog heel gewoon ook. Maar dat is het niet. Het gedrag van naasten met psychische klachten heeft veel impact op je eigen leven. Eigenlijk teveel om zoiets alleen te moeten dragen, zeg ik uit eigen ervaring. Bij Labyrint-In Perspectief hebben we ondervonden dat het kunnen delen van ervaringen veel herkenning en erkenning oplevert en dat geeft je steun. Soms krijg je als naaste in de gaten hoezeer je, misschien wel gedurende tientallen jaren, je leven hebt gevuld met overleven  Omdat de relatie met b.v. je psychisch zieke partner zo ingewikkeld, precair en soms zelfs vijandig is of was. Lees meer

Boek

Het boek ‘Focus op familie bij de behandeling van psychiatrische problematiek’ van Wiepke Cahn bestaat voornamelijk uit interviews met naasten van patiënten met ernstige psychische aandoeningen. Het zijn ervaringsverhalen. Deze interviews geven een goed beeld van de praktijk met daarbij de vraag of de GGz goed heeft gehandeld. Lees meer

Nieuws

Kind Van Dag: 3 november in Den Bosch

Net als in vorige jaren vindt de Kind Van Dag plaats op de eerste zaterdag van november. Dit jaar valt deze dag op 3 november. Je kunt je vanaf september aanmelden. De Kind Van Dag zal in Den Bosch worden gehouden. We houden je via deze site op de hoogte van het nieuws rond de Kind Van Dag (exacte locatie, programma, et cetera). Houdt de website dus in de gaten.

Uitnodiging PsyCafé in Utrecht

MIND, Ypsilon en HAMLETT nodigen je van harte uit voor de interactieve cafébijeenkomst ‘PsyCafé’ in Utrecht op maandag 25 juni. Deze informatieavond staat in het teken van psychische gevoeligheid en het afbouwen van antipsychotica.  Lees meer

MIND Familie- en naastendag: 6 oktober

Zet het alvast in je agenda: op zaterdag 6 oktober 2018 vindt de MIND Familie- en naastendag plaats. Vorig jaar was de bijeenkomst een succes, daarom wil je deze dag niet missen als je familie of naaste bent van iemand met een psychische kwetsbaarheid of aandoening. Lees meer

Kinderombudsvrouw: meer aandacht voor kind van zieke ouder

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer vraagt aandacht voor de situatie van kinderen met een vader en/of moeder met een psychische of lichamelijke ziekte, een verslaving of een verstandelijke beperking. Bijna een kwart van de jeugd in Nederland groeit hiermee op. Kalverboer sprak met deze jongeren en vroeg hen op welk moment zij welke informatie en steun nodig hadden. Lees meer