home > geen categorie > Vrijwilligers gezocht voor de Kwaliteitskompas langdurige ggz

Vrijwilligers gezocht voor de Kwaliteitskompas langdurige ggz

‘Waar loop je als cliënt of naaste tegenaan in je zoektocht naar de meest passende behandeling en wat zou daar een goede oplossing voor kunnen zijn?’ 
Deze vraag staat centraal in de focusgroep voor cliënten en naasten op donderdag 12 dec. 10-12 uur, Da Costakade 45, 3521 VS Utrecht. Geef je op!
Het doel van onderzoekers Kenniscentrum Phrenos is de zorg met een dergelijk kwaliteitskompas meer inzichtelijk te maken.

Ontwikkeling kwaliteitskompas langdurige zorg GGZ Nederland heeft Kenniscentrum Phrenos gevraagd een landelijk kwaliteitskompas voor de langdurige ggz-zorg te ontwikkelen. Achtergrond van deze vraag is het feit dat veel gebruikers van de ggz en hun naasten, maar wellicht ook professionals, onvoldoende op de hoogte zijn van de zorg die er voor verschillende hulpvragen beschikbaar is. Het blijkt namelijk nog niet zo eenvoudig te zijn om een goed overzicht van de meest passende behandeling voor een bepaald probleem te vinden. Daarom is het project Kwaliteitskompas langdurige ggz gestart. Het is de bedoeling om de zorg met een dergelijk kwaliteitskompas meer inzichtelijk te maken.  Focusgroepen voor cliënten en naasten en professionals Bij de ontwikkeling van het kwaliteitskompas wordt gebruik gemaakt van inzichten uit de wetenschappelijke literatuur, maar ook is het van groot belang om de praktijk aan het woord te laten. Om de stem van zowel cliënten en naastbetrokkenen als professionals te horen, worden er een tweetal focusgroepen georganiseerd. De bijeenkomsten zullen geleid worden door Dorothé van Slooten (senior stafmedewerker Kenniscentrum Phrenos), Sarita Sanches (senior stafmedewerker Kenniscentrum Phrenos) en Danielle van Duin (projectleider en senior stafmedewerker Kenniscentrum Phrenos).  Wat zal besproken worden? Tijdens deze focusgroep bijeenkomst zullen we ons met ongeveer 6-10 personen buigen over de vraag:  “Waar loop je als cliënt, naaste of professional tegenaan in je zoektocht naar de meest passende behandeling en wat zou daar een goede oplossing voor kunnen zijn?” Het zal naar alle waarschijnlijkheid een geanimeerd gesprek worden tussen mensen die uit eigen ervaring kunnen vertellen en meedenken over hoe je de meest passende zorg vindt. Wat is goede zorg eigenlijk en waar let je op bij de keuze van een passende behandelmethode? Wie zou het kwaliteitskompas moeten kunnen gebruiken en op welke manier? Dit soort vragen en meer zullen de revue passeren.  Waar en wanneer? We willen u dan ook van harte uitnodigen om deze bijeenkomst bij te wonen: Data:  focusgroep voor cliënten en naasten  donderdag 12 december 2019 focusgroep voor professionals  donderdag 9 januari 2020  Tijd:  10.00 uur – 12.00 uur (u kunt naderhand een broodje meenemen voor onderweg) Plaats:  Da Costakade 45, 3521 VS Utrecht We hopen dat uw agenda hiervoor ruimte zal bieden. Uw reiskosten zullen worden vergoed op basis van tweede klasse NS. Cliënten en naasten ontvangen een kleine attentie in de vorm van een VVVbon. Belangstelling of informatie? Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Dorothé van Slooten (dslooten@kcphrenos.nl). Wilt u zich opgeven? Mail zo snel mogelijk, maar in ieder geval vóór woensdag 27 november a.s. (focusgroep cliënten en naasten)

Overig