home > ANBI-status

ANBI-status

De Stichting Labyrint-In Perspectief heeft de ANBI-status.

Als algemeen nut beogende instelling (ANBI’s) maakt de stichting gebruik van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.

 

Gegevens m.b.t. de ANBI-status

Adresgegevens

Bezoek en postadres:
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

Tel. 033-30 32 355, bereikbaar op ma – di – do 10.00 – 12.30 uur
Telefonische hulplijn 0900 2546674
E-mail: secretariaat@labyrint-in-perspectief.nl


Statutaire doelstelling

De stichting Labyrint-In Perspectief heeft ten doel:
Het bevorderen van een individueel, sociaal en maatschappelijke leefbare situatie voor familieleden van en andere direct betrokkenen bij psychiatrische patiënten, die vaak zelf ook gebruik maken van de geestelijke gezondheidszorg en in dat geval aan te merken zijn als psychiatrische patiënten; en het bevorderen van een individueel, sociaal en maatschappelijk leefbare situatie voor psychiatrische patiënten.


Opgave van bestuursleden en functie

Goedhart, F.G. – Voorzitter

Vacature – Secretaris

Vacature – Penningmeester

Hulst van der, H.I.M. – Bestuurslid

Doornik van, H.I.R.M. – Bestuurslid

Beloningsbeleid van het bestuur

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Fiscaal nummer (RSIN):  007094541

KvK nummer:   41204424

 

Relevante stukken

 

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag-2015

Jaarverslag 2014 

 

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Jaarrekening-2015

Jaarrekening 2014 

 

Activiteitenplan 2018

Activiteitenplan-2017

Activiteitenplan-2016