home > Bestuur

Bestuur

Cisca Goedhart (voorzitter)

CiskaGoedhart‘Mijn motivatie om bestuurslid bij Labyrint-In Perspectief te zijn is de ondersteuning van andere familieleden die ik zelf heb ondervonden toen ik de stichting leerde kennen. Dit wil ik graag weer aan anderen doorgeven. Vroeger deed ik dat bijvoorbeeld als gespreksgroepbegeleider en tegenwoordig als bestuurslid. Verder is Labyrint-In Perspectief een goede organisatie waar ondersteunende programma’s voor familieleden worden aangeboden die elders niet te vinden zijn. Het is uniek door de grote ervaringsdeskundigheid van vrijwilligers die deze programma’s uitvoeren. Die vrijwilligers zijn bijzonder en bovendien enorm gedreven.’

Hein van der Hulst (bestuurslid)

HeinvdHulst‘Ik heb lange tijd gewerkt als coördinator van de opleiding Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). Daarbij kwam ik in aanraking met allerlei facetten van de sociale psychiatrie: het systeemdenken, het netwerk, en het belang van de familie staan daarbij sterk op de voorgrond. Het is niet voor niets sociale psychiatrie. Eigenlijk is het vreemd dat er binnen de psychiatrie niet standaard aandacht is voor het – sociale – systeem van de cliënt. Iemand leeft en werkt immers tussen mensen…

Vanaf 2009 probeer ik deze kennis en ervaring ten nutte te maken van Labyrint- In Perspectief, nu meer dan ooit van belang omdat de overheid mantelzorgers steeds méér belast maar tegelijkertijd ook steeds méér in de kou laat staan. Vanuit LIP neem ik deel aan verschillende – landelijke – projecten rondom digitale zorg. Ook mantelzorgers zullen steeds meer gebruik hiervan gaan maken.
Binnen het bestuur ligt mijn aandachtsgebied m.n. bij de vrijwilligers en de regionale mogelijkheden voor LIP.’