home > nieuws > Bijeenkomsten Wet Verplichte GGz (ingang 1-1-2020)

Bijeenkomsten Wet Verplichte GGz (ingang 1-1-2020)

Op 1 januari 2020 wordt de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz) van kracht.
MIND organiseert, samen met Stichting PVP en de Landelijke LSFVP, een drietal informatie- en discussiebijeenkomsten hierover onder de titel “Verplicht, maar niet onmondig!” Deze bijeenkomsten vinden plaats op woensdag 15 mei, maandag 24 juni en maandag 23 september 2019 van 13.00-16.00 uur bij MIND in Amersfoort.
Meer info en aanmelden

De wet vervangt de huidige Wet Bopz. De bedoeling van de nieuwe wet is om de rechtspositie van burgers te verbeteren als er sprake is van een gevaar voor jezelf of voor de omgeving vanwege psychische problemen.
De persoon zelf en zijn naasten krijgen meer mogelijkheden om mee te denken over de wijze waarop het gevaar afgewend kan worden. Het streven is om het gebruik van dwang, bijvoorbeeld in de vorm van gedwongen opnames, terug te dringen.  Meer informatie over deze wet vind je op onze themapagina van het MIND Platform  https://mindplatform.nl/thema/wet-verplichte-ggz

Overig nieuws