home > boek > De familieziel – Kitlyn Tjin A Djie & Irene de Zwaan

De familieziel – Kitlyn Tjin A Djie & Irene de Zwaan

Kitlyn Tjin A Djie en Irene de Zwaan  beschrijven in De familieziel ( 217 pagina’s)  hoe je familiegeschiedenis je kan helpen op je levenspad. Eerder schreven beide auteurs al: Beschermjassen, waarin zij zich vooral focussen op transculturele hulp aan gezinnen. Dit tweede boek is niet alleen bedoeld voor hulpverleners, maar biedt houvast om een (jouw) familiegeschiedenis te analyseren en te onderzoeken wat de kracht en soms ook de zwakte ervan is.

Er komen veel verhalen aan bod die illustreren waar de sterke punten in de familie tot steun zijn in probleemsituaties, maar ook waar de pijn vandaan komt die mogelijk geheeld kan worden. Ook komen er komen enkele hulpmiddelen voorbij, die helpen de familiegeschiedenis te ontrafelen zoals: het genogram, de levenslijn  en een vragenschema voor het eigen familieverhaal.

Als familielid van iemand met psychische problemen kan het boek behulpzaam zijn om naar de patronen te kijken die zijn ontstaan rond het omgaan met elkaar en ook hoe je (mogelijk anders) naar de elementen kunt kijken die steun bieden.

Er is een optimistische grondtoon in het boek met een positieve kijk op de potentie van families. Dit komt ook door de multiculturele achtergrond van veel families die worden beschreven, omdat dit vaak meer wij- dan ik-gerichte families zijn.

Het besef van het belang van families en met name van grootouders als dragers van een waardensysteem dat aan volgende generaties wordt doorgegeven wordt benadrukt.

Het boek is een mooi pleidooi voor een herwaardering van familiewijsheid en hoe die gemobiliseerd kan worden.

 

Marianne Beliën, 17 december 2013

 

Uitgegeven bij Prometheus/Bert Bakker

ISBN: 9789035140691 | € 19,95

 

 

Overige boekbesprekingen