home > boek > Diagnose depressie – Schoevers & Parmentier

Diagnose depressie – Schoevers & Parmentier

Dit boek geeft een volledig en gedifferentieerd beeld van het unieke aan elke persoon met een depressie en het zoeken van wezenlijk contact. Ook wordt een overzicht gegeven van de verschillende vormen van (oorzaken en behandeling van) depressie en hoe dat verschijnsel tot nu toe onderzocht is. Het boek is voornamelijk geschreven door Robert Schoevers, hoogleraar psychiatrie in Groningen. De co-auteur, Selma Parmentier levert haar bijdrage vanuit de positie van ervaringsdeskundige.

De ervaringen van Selma maken goed invoelbaar hoe het is om depressief te zijn en daarmee om te leren gaan. Het boek biedt een goed leesbaar overzicht van recente ontwikkelingen rond de diagnose depressie. Soms lijkt het meer voor vakgenoten geschreven dan voor het brede publiek zoals op de omslag wordt aangekondigd.

Voor familieleden en andere naastbetrokkenen geeft het zeker veel informatie wat een depressie nou eigenlijk allemaal kan inhouden, welke therapeutische mogelijkheden er zijn en ook: hoe divers dat kan zijn. Het hoofdstuk wat specifiek over naastbetrokkenen gaat is echter nogal summier en geeft weinig handvatten  hoe de omgeving met een depressief persoon om kan gaan.

Ik vind het boek een aanrader als je je nog weinig in het verschijnsel depressie hebt verdiept.

Marianne Beliën
29-10-2015

Uitgeverij Balans
€19,95 of €9,95 (E-book)

 

Overige boekbesprekingen