home > nieuws > Digitale zorg werkt

Digitale zorg werkt

Digitale zorg kan cliënten en naasten helpen bij het omgaan met de aandoening en met de gevolgen daarvan. Digitale zorg verstevigt het netwerk en ontlast daarmee de zorg. Bovendien is deze vorm van zorg voor velen laagdrempelig. Je hoeft immers niet over de drempel van een zorgverlener en kunt er op eigen tempo en op een zelf gekozen tijdstip mee werken.

Dit alles blijkt uit het ‘Grip op eHealth’ project waarbij 15 cliënten- en familieorganisaties in de GGz betrokken zijn geweest. Het project is eind 2015 afgerond.

Ook Labyrint-In Perspectief heeft zich afgelopen drie jaar ingezet voor Grip op eHealth (de bestuursleden Hein van de Hulst en Jan Niemantsverdriet zijn bij het project betrokken geweest). In de afgelopen jaren zijn hierover tussentijdse berichten op onze website verschenen. De resultaten van het project (en de andere projecten van het ‘voucherprogramma 2013-2016’) staan nu gebundeld in een online-magazine.

De cliënten- en familieorganisaties wilden grip krijgen en een eigen visie ontwikkelen op digitale ontwikkelingen. Dat is gelukt, zie het document . Ook is een (digitale) brochure gemaakt met praktische tips van en voor mensen met psychische klachten en hun naasten over digitale zorg. In samenwerking met een aantal GGz-instellingen, cliënten en naasten zijn digitale zorgtoepassingen ontwikkeld voor mantelzorgers, voor kinderen en jeugd en voor cliënten, allemaal bedoeld om meer eigen regie te krijgen. Deze samenwerking resulteerde in een schat aan geleerde lessen. Zie de verschillende illustratieve films over wat digitale zorg cliënten en organisaties kan opleveren. Kijk ook naar de praktische tips en tools .

Met Grip op eHealth is geprobeerd bij te dragen aan het vergroten van de empowerment en het zelfmanagement van mensen met psychische klachten en hun naasten in de ambulante GGz. Op de pagina tips en tools  staan medewerkers van het project genoemd die graag bereid zijn tot het beantwoorden van vragen en tot nader contact.

Overig nieuws