home > Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze website wordt door Stichting Labyrint~In Perspectief met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kunnen wij eventuele fouten niet volledig uitsluiten. Stichting Labyrint~In Perspectief is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en / of onvolledigheden in de inhoud van deze website.
Het gebruik van de informatie op de website is geheel op eigen risico. Stichting Labyrint~In Perspectief aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaan is door gebruik van de verschafte informatie.

Stichting Labyrint~In Perspectief doet haar uiterste best de website bereikbaar te houden voor bezoekers. Desondanks aanvaardt de stichting geen aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren of onbereikbaarheid van (delen) van deze website.

 
De website van de Stichting Labyrint~In Perspectief bevat verwijzingen of hyperlinks naar externe sites, die buiten het domein van Stichting Labyrint~In Perspectief liggen. Deze zijn vanuit dienstverlening aan de gebruiker opgenomen. Stichting Labyrint~In Perspectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud of werking van deze externe sites. Tevens aanvaardt Labyrint~In Perspectief geen enkele vorm van aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van het materiaal op deze websites.

De informatie op deze website wordt minimaal één keer per week bijgewerkt. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright

Op de inhoud (afbeeldingen, teksten en publicaties) en vormgeving van deze website is het auteursrecht van toepassing. De informatie op de website mag u lezen, downloaden en uitprinten voor eigen gebruik. Het is echter niet toegestaan om de informatie zoals o.a. webteksten, afbeeldingen en publicaties te wijzigen, herpubliceren, verspreiden of verkopen, zonder schriftelijke toestemming van Stichting Labyrint~In Perspectief.