home > boek > Naar Whitebridge – Erik Lindner

Naar Whitebridge – Erik Lindner

Whitebridge is een fictief dorp in Schotland. Het verhaal gaat voor een groot deel over een vakantie in Schotland  van een dromerige minderjarige puber jongen, maar naast een mooie sfeerschets van een oud Schots landgoed met bewoners en natuurbeschrijvingen komt de eigenaardige verhouding met zijn moeder volop aan bod.

De moeder is al eerder uit het leven van de jongen verdwenen met een geheimzinnige vriend. Haar grillige en onvoorspelbare gedrag maakt dat de jongen veelal vlucht voor contact met zijn moeder. Een oma speelt op de achtergrond een rol, ver in Nederland. De vader is praktisch afwezig.

De locale huisarts blijkt op de hoogte van de psychische problemen van moeder en betrekt de hoofdpersoon in een signaleringsplan en controle over de medicatie van de moeder.

Het blijft raadselachtig hoe diverse volwassenen om de jongen heen niet zien hoe alleen hij er voor staat en hoe zwaar de verantwoordelijkheid op hem drukt. Het boek eindigt in een dromerige sfeer als de jongen weer naar Nederland terug zal gaan.

Het lijkt erop dat de schrijver de problematiek van binnenuit kent. Er wordt gesuggereerd dat de moeder een bi-polaire stoornis heeft.

Het boek zal waarschijnlijk bij veel KOPP-kinderen herkenning opleveren. De karakters worden niet echt uitgediept en elke persoon kent zijn eigen eenzaamheid.  Het verhaal is nogal exclusief vanuit de droomwereld van een zorgelijk ouwelijk kind geschreven in een feodale omgeving rond de meren bij LochNess. Dat maakt het wel erg specifiek en dromerig.

(De Bezige Bij, ISBN 9789023477013, € 18,50)

Vergelijk ik dit boek met:

Jelmer Jepsen  Vallen als het heet is,  dan gaat het ook over een zoon met een moeder met psychiatrische problemen, die meer richting Borderline persoonlijkheid gaan.

Deze zoon is volwassen en gaat als coach van zijn moeder met haar op reis naar een stervende oma op Corsica. Hij doet dit met forse tegenzin, vanwege de vele trubbels die hij al met haar heeft doorstaan. Er zijn heel veel conflictscenes in dit boek en de hoofdpersoon heeft vaak wel in de gaten hoe hij zich door moeder laat manipuleren. Het boek is spannend geschreven en geeft inzicht in de machteloosheid van familie en van een psychisch ziek familielid (in dit geval moeder en zoon).

Beide boeken stemmen je niet optimistisch: het blijft moeilijk om als familie en betrokkenen om te gaan met mensen  met langdurige psychiatrische problematiek. Wel geven de verhalen herkenning.

(Prometheus, ISBN 97899044624694, € 17,95)

Marianne Beliën 22 meil 2014

Overige boekbesprekingen