home > nieuws > Labyrint-In Perspectief is partner in FNO-programma Geestkracht

Labyrint-In Perspectief is partner in FNO-programma Geestkracht

Programma GeestkrachtWij hebben goed nieuws! Labyrint-In Perspectief is namelijk gekozen als één van de zes organisaties waarmee FNO in het programma GeestKracht een langdurig partnerschap aangaat. FNO is een vermogensfonds dat zich inzet voor mensen in een kwetsbare situatie. GeestKracht is tot stand gekomen samen met MIND en is een programma voor en door jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid. De focus binnen GeestKracht ligt op groepen die nog weinig aandacht krijgen, zoals jongvolwassen KOPP/KOV. Labyrint-In Perspectief is als organisatie erg blij met deze kans en kijken er enorm naar uit om met het project aan de slag te gaan!

Programma GeestKracht

‘Elke jongvolwassene kan zichzelf zijn en ook met een psychische kwetsbaarheid krachtig meedoen in de maatschappij.’

In Nederland hebben maar liefst 840.000 jongvolwassenen (23%) een psychische aandoening (2018, Trimbos-instituut, 2019). Een deel van deze jongvolwassenen loopt vast binnen het onderwijs, vindt het lastig een passende baan te vinden, ervaart een burn-out, ontwikkelt een angststoornis of is depressief. Ze durven vaak niet open te zijn over hun problemen want de omgeving en ook de samenleving, weet niet altijd hoe zij met psychische klachten moet omgaan. Samenwerking tussen professionals ontbreekt nogal eens.

Preventie en participatie

Het 5 jaar durende GeestKracht werkt aan een inclusieve samenleving met een duurzame impact op jongvolwassenen (16-35 jaar) met psychische problemen. GeestKracht richt zich op preventie van het ontstaan van psychische problemen, op het beperken van de praktische gevolgen ervan en op het bevorderen van maatschappelijke participatie. Dit programma is tot stand gekomen in samenwerking met MIND.

Programmalijnen

Met GeestKracht streven we naar meer kansengelijkheid voor de grote en diverse groep jongvolwassenen met psychische problematiek. Het programma is opgezet vanuit de leefwereld van de jongvolwassenen zelf. Gepersonaliseerde zorg en de voor hen relevante levensdomeinen staan centraal. De programmatische aanpak van GeestKracht is vertaald naar vier programmalijnen:

  • het beter toerusten van jongvolwassenen
  • het beter toerusten van professionals
  • meer integrale aanpakken en schottenoverstijgend beleid
  • maatschappelijke agendering

FNO

Overig nieuws