home > nieuws > Gezocht: mensen met medisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten en hun naasten

Gezocht: mensen met medisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten en hun naasten

Het Topklinisch Centrum Lichaam Geest en Gezondheid van GGz Breburg zoekt mensen die een korte online vragenlijst willen invullen. Zij zoeken:

  • Mensen met lichamelijke klachten of beperkingen die medisch nog niet verklaard zijn (cliënten, patiënten, of anderen met deze klachten).
  • Naastbetrokkenen van mensen met deze klachten.
  • Professionals die met deze klachten werken (artsen, verpleegkundigen, psychologen, fysiotherapeuten, etc.).

Wat is de bedoeling?

Aan de hand van een korte online vragenlijst willen de onderzoekers zicht krijgen op de thema’s die volgens u van belang zijn voor een onderzoeksagenda voor deze problematiek. Het invullen duurt ongeveer vijf tot tien minuten.

Klik voor de vragenlijst op deze link:

https://link.webropolsurveys.com/S/EA9FDDA9E4D0D3F9

Waarom?

Veel mensen hebben lichamelijke klachten of beperkingen die medisch nog niet voldoende verklaard zijn (o.a. pijn, vermoeidheid, duizeligheid, lichamelijke spanning of neurologische problemen). Dergelijke klachten komen vaak voor en vormen een zware last in het dagelijks leven van mensen die hiermee te maken hebben, en hun naastbetrokkenen. Soms kunnen klachten niet volledig worden verklaard door een medische oorzaak. Voor andere mensen kan het zijn dat de klachten wel verklaard zijn, maar veel meer problemen geven dan op basis van de aandoening te verwachten is. Professionals, zowel in Nederland als in het buitenland, zijn voortdurend bezig met het ontwikkelen van nieuwe behandelingen en wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot deze problematiek. De ideeën van mensen met deze klachten, de naastbetrokkenen en zorgverleners zijn hierbij zeer waardevol.

Hoe verder?

Aan de hand van werkgroepen en online vragenlijsten verzamelen de onderzoekers de inbreng van zorgprofessionals, cliënten/patiënten en naastbetrokkenen. Hierbij wordt de methodiek van de James Lind Alliance gevolgd. Deze Engelse organisatie zet zich in om een dialoog te creëren tussen cliënten, patiënten, hun naasten en zorgverleners om zo de (wetenschappelijke) onderzoeksagenda rond ziektebeelden te bepalen.

Zie voor meer informatie: http://www.jla.nihr.ac.uk/

Overig nieuws