home > GGZ – organisaties

GGZ – organisaties

Als je op een website van een grote GGZ-instelling (bijvoorbeeld via de Zorgkaart) informatie zoekt voor familie, kijk dan in hun menu: familie en naasten. Vaak is dit bovenaan de website te vinden.

Antes specialist in psychiatrie Psychische klachten hebben vaak ook een grote impact op partner, familie en vrienden. Bekijk wat Antes voor u kan doen.

Dwangindezorg Laagdrempelig informatiepunt van het ministerie van VWS over praktijksituaties in de zorg waarbij dwang aan de orde is.

Eiggenwijzer meldt activiteiten die als aanvullende GGz gezien kunnen worden, bijvoorbeeld zelfhulpcursussen of lotgenotencontact.

Fonds Psychische Gezondheid met o.a. het Depressiecentrum (voor mensen met een depressie en hun naasten) en de Psychowijzer.

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen GGzE gaat respectvol, serieus en zorgvuldig om met naasten van cliënten. We zetten ons ervoor in om je zo goed mogelijk te informeren. Bovendien kun je als familielid, vriend of bekende een positieve rol spelen in het herstel.

GGZ Fryslân ondersteunt mensen die nadenken over zelfdoding en mensen die iemand in hun omgeving kennen met suïcidale gedachten.

GGz Informatiepunt Holland Rijnland verstrekt informatie en geeft advies over verschillende onderwerpen met betrekking tot de geestelijke gezondheidszorg en de psychiatrie. Verder verwijzen wij door naar regionale en landelijke belangenorganisaties en instanties.

GGz voor doven en slechthorenden Informatie en contact voor doven en slechthorenden met een psychiatrisch probleem.

GGzE Direct Als behandeling niet nodig is kan een cursus je verder helpen om je klachten de baas te worden of er beter mee om te gaan. Je ontmoet er anderen die hetzelfde ervaren en leert er veel dingen die je verder helpen. Er zijn cursussen voor jezelf en voor familie en naasten.

Indigo Hulpaanbod voor familieleden, vrienden en bekenden. Indigo is een landelijke aanbieder van mentale ondersteuning. Tijdig hulp zoeken kan voorkomen dat de problemen erger worden. Indigo geeft ook cursussen voor familie van. U kunt zoeken op postcode.

Kinnik kind en jeugd GGZ Hulp aan kinderen en jongeren met psychische stoornissen of problemen.

Mind Landelijk Platform GGZ Koepel van cliënten- en familieorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg. Met als doel: gezamenlijke belangenbehartiging.

Mikado helpdesk Gratis landelijke helpdesk speciaal ontwikkeld voor migranten en vluchtelingen.

Prezens GGZ inGeest Ondersteuning voor familie van mensen met psychische klachten.

Startpagina GGZ  Breed overzicht  van websites rondom de GGZ.

Trimbos instituut Landelijk kennisinstituut GGZ, verslavingszorg en maatschappelijke zorg.

Zorgbelang Nederland (GGz infowinkels) Zorgbelang Nederland: brancheorganisatie van de 10 regionale Zorgbelangorganisaties die elk actief zijn in hun regio met belangenbehartiging. Via deze link verwijzen we naar een overzicht van GGz informatiewinkels op verschillende plekken in het land.

Zorgkaart Nederland Deze website biedt het meest complete en onafhankelijke overzicht van het aanbod aan zorgverleners en zorgdiensten in uw regio. Hierdoor hoeft u niet langer op tal van websites te zoeken naar de zorg van uw keuze, maar kunt u alles eenvoudig op één centrale plaats vinden. Dus ook alle hulpverlening op het gebied van de GGZ.