home > boek > HART voor de GGZ – Remke van Staveren

HART voor de GGZ – Remke van Staveren

De ondertitel van dit optimistische en praktische boek voor zorgprofessionals is werken met compassie in een nieuwe ggz. Ik vind het een inspirerend, positief geluid dat zeer welkom is in de roerige wereld van de ggz. Als je familie van bent, vertrouwd met de ggz in de afgelopen – zeg – dertig jaar, valt al lezende op iedere pagina je mond opnieuw open. Wat Remke van Staveren beschrijft, is zó niet conform onze ervaringen.

Bij Labyrint-In Perspectief horen we veel over niet-betrokken of overbelaste hulpverleners, te weinig continuïteit in de zorg, psychiaters die van Pluto lijken te komen en vooral over geen, slechte of niet-succesvolle behandeling van onze dierbare. De bejegening van ons als familielid valt ook niet altijd in het pulletje, zacht uitgedrukt. Ik kan me goed voorstellen dat je met zulke ervaringen achter je kiezen dit boek leest als een sprookje, als too good to be true.

Maar het is dan ook geen beschrijving van de zorgsector zoals hij nu is. Het is een richtinggevend boek, het wijst naar een richting die mondjesmaat, langzamerhand ingeslagen wordt door sommige organisaties en initiatiefgroepen. Remke van Staveren laat de individuele hulpverlener zien hoe hij/zij een steentje kan bijdragen aan deze positieve verandering. Mooie ideeën alleen zijn niet voldoende en dit boek biedt bij uitstek de vertaalslag naar de praktijk. Van ‘Hoe dan?’ naar ‘Doe dan!’ zoals de auteur het noemt.

Zou het kúnnen, of is het werkelijk too good to be true? Ik werk zelf al een aantal jaren zelfstandig als ervaringsdeskundige KOPP- en herstelcoach. Mijn focus is herstel bij psychische problematiek. Voor mij is het niet meer dan vanzelfsprekend dat ik de zorg geef die ik zelf had willen ontvangen – zoals Remke van Staveren onder andere aanbeveelt. Ik ben daar immers geweest. Het aangaan van écht contact, respectvol en zonder oordeel, met compassie, dat is waar het bij coaching over gaat. En ja, dat werkt. Mijn klanten benoemen juist dát als mijn meerwaarde ten opzichte van de ggz, die zij ook vaak van binnen en van buiten kennen.

Natuurlijk, als zelfstandige heb ik makkelijk praten. Ik hoef geen cultuuromslag te bewerkstelligen, ik zet gewoon mijn eigen toon. Maar wat mij betreft is Remke van Staveren met haar boek Hart voor de GGZ overtuigend in hoe je die waarden kunt vertalen naar de ggz-organisatie. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Bied op je eigen vierkante meter de zorg die je zelf zou willen ontvangen. Daarmee beïnvloed je het hele systeem positief.

Ik hoop van harte dat zoveel mogelijk zorgprofessionals zich laten inspireren door dit boek, evenals door de andere initiatieven van de frisse wind die begint te waaien in de ggz.

Dat hoop ik voor hen persoonlijk, voor de sector en vooral voor degenen die de zorg ontvangen. En natuurlijk voor ons, familieleden, zodat onze mond niet meer open hoeft te vallen wanneer we lezen of horen over een compassievolle benadering binnen de ggz.

Kassandra Goddijn
Kassandra heeft haar eigen coachingpraktijk voor volwassen KOPP, www.koppcoaching.nl.

Uitgegeven bij Uitgeverij De Tijdstroom
ISBN9789058982889 | € 24,00

9 september 2016

Overige boekbesprekingen