home > boek > Help, mijn partner heeft een depressie! – Stef Linsen

Help, mijn partner heeft een depressie! – Stef Linsen

Dit boek biedt praktische tips en tools voor de partners van mensen die lijden aan een depressie. Familieleden van mensen met een depressie kunnen te maken krijgen met wanhoop, isolement, loyaliteitsconflicten, belangentegenstellingen en overbelasting (het WILBO-effect).

Daartegenover stelt psychiater Stef Linsen de LLOVERS-methode: een praktisch handvat om je partners depressie beter te hanteren. Door te zorgen voor ontspanning, te leren over het ziektebeeld, zaken praktisch te (re)organiseren, taken te verdelen, de situatie te erkennen en steun te zoeken. Zo blijf je zelf als naaste familielid overeind.

Linsen beschrijft de kenmerken van een vitale depressie en geeft antwoord op veelgestelde vragen over depressie en suïcide. Vervolgens geeft hij een overzicht van de behandelmethoden: activering en leefstijl, psychotherapie en de medisch psychiatrische behandeling.

Bij activering en leefstijl noemt hij lichttherapie, slaapdeprivatie en running. Bij psychotherapie maakt hij onderscheid tussen gedragstherapieën en inzichtgevende therapieën. Bij de medisch-psychiatrische benadering geeft hij een overzicht van verschillende soorten medicatie en ECT (electroconvulsieve therapie).

Linsen wijdt een hoofdstuk aan de GGZ. Wat kun je doen als de aangedane partner geen hulp  wil accepteren? Depressie is de meest voorkomende psychische stoornis en veel mensen zoeken daarvoor hulp, maar 50% niet. Bij de 50% die wel hulp zoekt, wordt de depressie vaak niet goed herkend en is de hulp dus niet optimaal.

Een speciaal hoofdstuk wordt gewijd aan KOPP-kinderen, waarin ook een paragraaf over erfelijkheid is opgenomen. Het boek sluit af met een uitgebreide lijst van belangenorganisaties: familie-organisaties, mantelzorgorganisaties en patiëntenverenigingen.

Het mooie van dit boek vind ik  dat Stef Linsen aandacht heeft voor de context. De “aangedane partner” staat niet op zichzelf. “Compassie is de belangrijkste bouwsteen voor het herstel en bevordert de veerkracht en het uithoudingsvermogen” . Het boek geeft adviezen om als partner goed voor jezelf te zorgen maar ook om het herstel van het zieke familielid te bevorderen. Een voorbeeld:”elke dag na elke maaltijd een blokje om lopen geeft al lichamelijke activiteit en blootstelling aan extra daglicht. Als een depressieve persoon dat één maand lang doet, dan voelt hij het verschil. Als je dat samen doet, komt er bovendien vanzelf op enig moment een gesprekje op gang. Als je kinderen hebt, gaan die ook mee. Doe het samen, met z’n allen”.

Dit is een liefdevol geschreven boek en kan zeker helpen om beter om te gaan met een depressieve (of anders “aangedane”) naaste.

Christine, 11 juni 2015

Het boek is te bestellen via www.help-mijn-partner-heeft-een-depressie.nl

 

 

Overige boekbesprekingen