home > blog > Het kwaad

Het kwaad

Er gebeuren verschrikkelijke dingen op de wereld. En dat vraagt om een verklaring. Overal proberen mensen het te duiden, want ze kunnen het niet begrijpen. Waarom is een deel van de mensheid steeds bezig om anderen uit te roeien? Met bommen, granaten en zelfs onthoofdingen? Ooit was het geloof in Het Kwaad, vaak in de verpersoonlijking van De Duivel, wijd verspreid. Het Kwaad zorgde voor de menselijke ontsporingen. Nog steeds zijn er veel mensen die het zo zien. Moderne mensen geloven echter in het bestaan van Kwaad noch Duivel. Ze gaan er vanuit dat ‘de mens’  van nature goed is en dat wandaden zo hun oorzaak hebben. Van frustraties over achterstelling, discriminatie, armoe, werkeloosheid. De oplossing is dan eigenlijk ook simpel, hef alle ongemakken op en mensen zullen in harmonie samenleven.

 In Nederland, waar we al, tot op zekere hoogte, prettig met elkaar samenleven, gebeuren toch regelmatig verschrikkelijke dingen. Vaders vermoorden hun vrouw en kinderen, criminelen rekenen bloederig met elkaar af. Bejaarden worden met grof geweld beroofd. Kinderen worden misbruikt. Als de dader gepakt is, dan volgt als het even kan een psychiatrisch onderzoek. Want iemand die iets vreselijks doet, kan geestelijk niet in orde zijn. Soms volgt dan een veroordeling tot TBS. Want het opgespoorde mankement dat tot de daad leidde, moet ‘gerepareerd’ , behandeld worden. Na verloop van tijd mag ‘de patient’ zijn plaats in de maatschappij weer innemen, om te laten zien dat hij genezen is. Dus de moordernaar is geen slecht maar een ziek mens.

De wereldgeschiedenis is vol met horrorverhalen over menselijke destructiviteit. De lijst van mensen die op een onnatuurlijke wijze, met geweld, aan hun einde kwam is net zo lang als er sterren aan de hemel zijn. Het gaat heel vaak om onschuldige mensen maar er zijn ook heel veel slachtoffers die dader werden. Oog om oog, tand om tand.

Kennelijk zijn er dus vele redenen om mensen tot ‘onmenselijk’ gedrag aan te zetten. Overigens een tegenspraak in zichzelf. Alle gedrag dat mensen produceren is immers per definitie menselijk. Misschien ligt de verklaring op een ander vlak. Zoals het Licht niet zonder Donker kan, zo kan het Goede niet buiten het Kwade. Yin en Yang. Er is altijd sprake van een evenwicht. Dat geeft hoop, het Kwaad zal het Goede niet overheersen.  

Janah.

29 september 2014

 

 

 

 

 

 

Overige blogberichten