home > Informatie > Voor hulpverlener of beroepskrachten

Voor hulpverlener of beroepskrachten

Doelgroepen van Labyrint-In Perspectief
Vroeger werd familie met een beroep op de privacy van de patiënt buiten de deur gehouden bij zorginstellingen. Gelukkig is daar het nodige in veranderd. In veel instellingen is familiebeleid ontwikkeld, of is er een familievertrouwenspersoon of een familieraad aanwezig. Toch is dat nog lang niet altijd vanzelfsprekend. Directbetrokkenen die zich niet gehoord voelen bij de instelling waar hun naaste behandeld wordt, komen vaak bij ons terecht.

Daarnaast is er de categorie naastbetrokkenen van zorgmijders. Zij hebben er geen instelling die hen kan steunen. En als er geen diagnose is, is er ook geen patiëntenorganisatie. Labyrint-In Perspectief is dan de enige organisatie waar deze directbetrokkenen terecht kunnen.

Nog een belangrijke doelgroep van Labyrint-In Perspectief is KOPP. Voor nu opgroeiende kinderen van ouder(s) met psychische problemen zijn er gelukkig steeds meer contactgroepen te vinden bij de afdelingen preventie van de regionale ggz-instellingen. Voor volwassen KOPP is echter niet veel aanbod te vinden. Labyrint-In Perspectief verzorgt gespreksgroepen op verschillende plaatsen in het land.

En tenslotte is het helaas zo dat familieleden van iemand met psychische problemen een vergrote kans hebben om zelf ook psychische problemen te ontwikkelen. Dat kan komen door overbelasting alleen, maar het kan ook zijn dat de aanleg in de familie zit en dat de last van de mantelzorg hen nét (of flink) over dat randje duwt. Ook deze directbetrokkenen die zelf psychische problemen hebben ontwikkeld kunnen bij ons aankloppen.

Voorlichting
Labyrint-In Perspectief levert deskundige sprekers die lezingen geven voor teams, besturen en op studiedagen of congressen. Verzoeken voor lezingen of voorlichting gaan via het het secretariaat.