home > nieuws > Kinderombudsvrouw: meer aandacht voor kind van zieke ouder

Kinderombudsvrouw: meer aandacht voor kind van zieke ouder

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer vraagt aandacht voor de situatie van kinderen met een vader en/of moeder met een psychische of lichamelijke ziekte, een verslaving of een verstandelijke beperking. Bijna een kwart van de jeugd in Nederland groeit hiermee op. Kalverboer sprak met deze jongeren en vroeg hen op welk moment zij welke informatie en steun nodig hadden. Haar ervaringen zijn vastgelegd in de publicatie ‘Hoor je mij wel?’ Volgens de Kinderombudsvrouw zijn te veel van deze kinderen onzichtbaar voor de professionele hulpverlening, maar ook voor de mensen in hun naaste omgeving. Zo willen kinderen en jongeren dat volwassenen in hun omgeving alert zijn op signalen dat het niet goed gaat thuis en ook sneller ingrijpen als dat nodig is. Op de site van de Kinderombudsman staat het volledige bericht.

Overig nieuws