home > nieuws > Nieuwe kwaliteitsstandaard KOPP/KOV voor de kinderen en hun ouders

Nieuwe kwaliteitsstandaard KOPP/KOV voor de kinderen en hun ouders

Als Labyrint-In Perspectief zijn we betrokken geweest bij het maken van deze nieuwe standaard voor zorgprofessionals in de ggz vanuit onze ervaringsdeskundigheid.

Lees hieronder het persbericht van Akwa*:

Psychische aandoeningen en verslavingsproblemen beperken ouders in hun ouderschap. Kinderen van ouders met deze problemen hebben een verhoogd risico om zelf psychische en /of verslavingsproblematiek te ontwikkelen. Preventie, vroege opsporing en gepaste interventies kunnen ernstige problemen voorkomen. De nieuwe standaard KOPP/KOV biedt handvatten ter ondersteuning van de ouder, het kind, het gezin en de leefomgeving.

Deze kwaliteitsstandaard is bedoeld voor iedereen die een rol speelt in de zorg voor ouders met psychische en/of verslavingsproblematiek (KOPP/KOV) en hun kinderen. Dit zijn zorgprofessionals uit het medische én het sociale domein. De samenwerking tussen de verschillende expertises zal zorgen voor de goede ondersteuning van de ouders en hun kinderen. Deze ondersteuningsbehoefte hangt af van de persoonlijke situatie en zal ook in verschillende levensfasen aan verandering onderhevig zijn.

Cecil Prins-Aardema, kinder- en jeugd psychiater en manager behandelbeleid afdeling gezinspsychiatrie van GGZ Drenthe: “Onze patiënten hopen vaak als eerste te kunnen herstellen in hun rol als ouder. In deze kwaliteitstandaard staat hoe goede zorg voor de volwassene verbonden kan worden met zorgdragen voor de kinderen. Met de standaard heb je als professional instrumenten in handen om het open gesprek aan te gaan over ouderschap.”

 Ontwikkeld door patiënten, naasten en zorgprofessionals

De kwaliteitsstandaard is tot stand gekomen dankzij de inzet van een brede schakering van vertegenwoordigers van professionals, patiënten en naasten. In een werkgroep hebben zij de gezamenlijk de inhoud bepaald en gezorgd dat deze op adequate wijze is opgeschreven. Van de standaard is ook een samenvattingskaart gemaakt en een werkkaart ‘Hoe praat je met ouders over ouderschap?’. Alle informatie is beschikbaar op ggzstandaarden.nl, de website voor zorgprofessionals met alle informatie over kwaliteitsstandaarden in de ggz.

Meer over Akwa* GGZ

Akwa GGZ staat voor alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg. Onder regie van patiënten, hun naasten en zorgprofessionals werken we aan een betere kwaliteit van zorg. Dat doen we door de ggz te ondersteunen bij de (door)ontwikkeling en implementatie van kwaliteitsstandaarden, kwaliteitsindicatoren en meetinstrumenten. Ook zorgen we voor uitwisseling over de opbrengsten hiervan. Zo kunnen we in de ggz van elkaar leren. Omdat we het samen steeds beter willen doen.

Betrokken organisaties generieke module KOPP/KOV

 • Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW als meelezer)
 • Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)
 • MIND Landelijk Platform psychische gezondheid (MIND platform), in het bijzonder de lidorganisaties Labyrint-In Perspectief (voor familie en vrienden van mensen met psychische of psychiatrische problemen) en Stichting het Zwarte Gat (landelijk netwerk cliëntenraden verslavingszorg)
 • Landelijke vereniging POH GGZ (LV POH GGZ)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) / Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
 • Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP)
 • Nederlandse Vereniging van Pedagogen en onderwijskundigen (NVO)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Nederlandse vereniging voor Psychotherapie (NVP)
 • Platform KOPP/KVO (vanuit het Trimbos-instituut)
 • Platform MEER GGZ (Meer GGZ)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Verslavingskunde Nederland (preventie en vroegsignalering)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Overig nieuws