home > Labyrint Young > Project KOPP/KOV aan ZET

Project KOPP/KOV aan ZET

In juli 2020 zijn wij gestart met het meerjarige project ‘KOPP/KOV aan ZET’ voor jongvolwassenen met een ouder met psychische en/of verslavingsproblemen. Dit project is het resultaat van een partnerschap met het programma Geestkracht van FNO. Geestkracht is een programma voor en door jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid, waarin de focus ligt op groepen die nog weinig aandacht krijgen, zoals jongvolwassen KOPP/KOV.

Wat KOPP/KOV aan ZET uniek maakt is dat Labyrint Young een belangrijke rol speelt bij het project. Zij zijn nauw betrokken bij wat er ontwikkeld wordt voor de doelgroep en brengen dit actief onder de aandacht bij de jongvolwassenen zelf. Bovendien wordt het project gecoördineerd door een jongvolwassen KOPP/KOV; Sandra van het platform Met Zonder Ouders. KOPP/KOV aan ZET is dus door en voor jongvolwassen KOPP/KOV!

Inhoud project KOPP/KOV aan ZET

KOPP/KOV aan ZET is specifiek ontwikkeld voor en door jongvolwassen KOPP/KOV. Behalve dat zij een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van psychische problematiek, ervaren zij vaak vele andere belemmeringen in het dagelijks leven. Niet gek, als je niet gewend bent dat jij en jouw gevoelens ertoe doen.

Hieronder staan de onderdelen van het project kort beschreven:

  • Inventariseren waar jongvolwassen KOPP/KOV tegenaan lopen in hun leven. Tot op heden is deze informatie vaak onbekend of onduidelijk, zowel bij de doelgroep zelf als bij hulpverleners. De uitkomsten kunnen door o.a. jongvolwassenen zelf gebruikt worden om meer bekendheid te geven aan hun problematiek en de ernst hiervan.
  • De jongvolwassen KOPP/KOV versterken door specifiek aanbod voor en door hen te ontwikkelen gericht op informatie, herkenning en ondersteuning (bijvoorbeeld online modules, gespreksgroepen en workshops).
  • De jongvolwassen KOPP/KOV ondersteunen en trainen om beter op te komen voor hun eigen belangen bij politici, beleidsmakers en hulpverleners. Wie kunnen beter aangeven waar zij behoefte aan hebben dan zijzelf?