home > blog > Pappen en nathouden

Pappen en nathouden

Nog niet zo lang geleden werd ons maatschappelijk bestel beheerst door de gedachte dat een samenleving maakbaar is. Net als een gebouw kun je een ontwerp maken, een blauwdruk, en deze kan dan uitgevoerd worden. Politieke partijen werken vaak vanuit een maakbaarheidsvisie. De meest sprekende voorbeelden zijn het socialisme en het communisme. In de landen die vroeger achter het IJzeren Gordijn schuilgingen kreeg de maatschappij vorm door de planeconomie. Op die manier kon de overheid, de werkgelegenheid, de lonen, het onderwijs en het gedrag van mensen naar haar hand zetten. Alles met de bedoeling een nieuwe mens en een nieuwe wereld te scheppen. Mensen die deze vernieuwing niet zo op prijs stelden of wantrouwden, werden uit het systeem verwijderd, afgevoerd, opgesloten of erger.

Momenteel leven we in de Westerse wereld met het neoliberalisme als dwingende leidraad. Laat de markt haar werk doen en alles komt goed. Maar ook hier vallen slachtoffers, vooral onder de mensen die niet zo weerbaar zijn en/of weinig ‘marktwaarde’  hebben. Ze worden weliswaar niet opgesloten, maar aan hun lot overgelaten.

Ondanks de magere resultaten van de maakbaarheid gaat de overheid onverdroten voort met het maken van wetten en regels in de veronderstelling dat daar een mooi nieuw gebouw uit voortkomt. Een van de nieuwste en ingrijpendste projecten is de hervorming van het zorgstelstel. Lezers van deze website zullen er ongetwijfeld mee te hebben of krijgen.

Op de Haagse tekentafel is een blauwdruk ontworpen die de uitvoerders opdracht geeft om het huis van de zorg ingrijpend te verbouwen. De sturing van de overheid verhuist van de zolder (Den Haag) naar de kelder ( de Gemeente). De kelder is dichterbij de woonkamer, dan hoef je niet zo ver te lopen. Omdat zodoende het huis van de zorg dichter bij de mensen, de afnemers komt, wordt zij -oh wonder-vanzelf – goedkoper en zelfs beter.

Het zal even duren voordat de transitie is doorgevoerd en er zal nog van alles misgaan, maar uiteindelijk zullen we van het resultaat opkijken. We zullen dan zien dat de blauwdruk weliswaar een ander onderkomen voor de zorg heeft voortgebracht, maar dat de lijst met verbeterpunten zo lang is, dat er spoedig weer omgekeken wordt naar een andere behuizing. Een nieuwe blauwdruk. En zo  blijft het pappen en nathouden. 

 Janah, 5 november 2014

 

 

 

 

Overige blogberichten