home > nieuws > Nieuwe contactgroep KOPP/KOV Zoetermeer

Nieuwe contactgroep KOPP/KOV Zoetermeer

contactgroepIn Zoetermeer start op maandag 8 november een contactgroep voor jongvolwassenen (23+) KOPP/KOV-ers, dwz kinderen van ouders met psychische problemen of verslavings. In deze levensfase, (settelen, gezinsvorming, etc.) kun je nieuwe/andere vragen tegenkomen. In een contactgroep komen mensen samen om problemen en ervaringen te bespreken die zij vanuit het verleden en in het dagelijks leven tegenkomen.

Hierdoor kan je bijvoorbeeld herkenning vinden bij elkaar, het hart luchten of tips en adviezen krijgen. Het delen van je ervaringen met
gelijkgestemden kan helpend zijn om je bewust te worden van je eigen proces.

KOPP/KOV-ers groeien vaak op in een lastige thuissituatie. Het kan zwaar zijn om een kwetsbare ouder te hebben en dit kan invloed hebben op het leven als kind. Je ouder(s) kon(den) er misschien niet altijd voor je zijn. Het kan betekenen dat je al jong zorgtaken verricht, verantwoordelijkheid krijgt, minder ruimte hebt om jezelf te ontwikkelen en je eigen keuzes te maken. Gebeurtenissen laten hun sporen na. Hier kun je mee worstelen. Je wilt balans hebben en tevreden zijn met je leven.

De groep wordt begeleid door twee ervaringsdeskundigen. Zij zullen je uitnodigen om van elkaar te leren. Acceptatie en respect voor verschillende achtergronden, ervaringen en meningen staat centraal. Zo zorgen we samen voor een groep waarin iedereen zich veilig voelt.

Vooraf vindt er een kennismakingsgesprekje plaats om samen te kijken of de groep iets voor jou is. Deze contactgroep komt bijeen in 8 bijeenkomsten, waarbij verschillende thema’s worden besproken: eigen ervaringen, grenzen stellen, identiteit, relaties, troost, etc.

Overig nieuws