home > blog > Praten, waarom zou je?

Praten, waarom zou je?

Je wilt het beste voor de ander die met zijn of haar psychiatrisch gedrag patiënt is. Je wordt er vaak volledig door in beslag genomen. Thuis regel je veel, je bent lastige situaties de baas of voorkomt erger. Je bent er mee belast en eigenlijk vind je het vaak nog heel gewoon ook. Maar dat is het niet. Het gedrag van naasten met psychische klachten heeft veel impact op je eigen leven. Eigenlijk teveel om zoiets alleen te moeten dragen, zeg ik uit eigen ervaring. Bij Labyrint-In Perspectief hebben we ondervonden dat het kunnen delen van ervaringen veel herkenning en erkenning oplevert en dat geeft je steun. Soms krijg je als naaste in de gaten hoezeer je, misschien wel gedurende tientallen jaren, je leven hebt gevuld met overleven  Omdat de relatie met bijvoorbeeld je psychisch zieke partner zo ingewikkeld, precair en soms zelfs vijandig is of was.

Persoonlijke aandacht

Kleine stappen leren maken van overleven naar een volledig en (eigen)waardig leven, een leven met balans tussen de zorg voor jezelf en voor anderen. Dat is altijd actueel in onze gespreksgroepen. Mantelzorgers en naasten van mensen met psychische problemen kunnen onder grote druk komen te staan. Zij moeten vaak de gaten vullen die door een terugtrekkende overheid zijn ontstaan. Er is vaak nog net genoeg oog voor de patiënt, maar een soms uitgeputte naaste wordt in het algemeen over het hoofd gezien. Daarom kan wat persoonlijke aandacht in een gespreksgroep dan wonderen doen.

Je bent niet zo’n prater?

Alle herstel begint met contact te maken, met jezelf en met anderen. Daarvoor communiceren we met elkaar en praten is daarbij de meeste belangrijke ‘tool’. Ook al ben je niet zo’n prater, het gaat niet om hogeschoolwerk, het gaat erom dat je je kan uiten op jouw eigen manier. Praten en informatie delen maakt je vrijer, het leven wordt wat lichter.

In een gespreksgroep voor naasten ontmoet je mensen zoals jij. Voor mij voelde dat de eerste keer als een warme ontvangst, in een kamer met mensen die aan één woord van mij genoeg hadden om me te kunnen volgen en begrijpen. Met een lach en een traan kwam mijn verhaal er uit, maar op het einde van de avond had ik weer lucht en voelde ik de grond weer onder mijn voeten. Kijk hier voor een gespreksgroep in jouw buurt.  Die is  voor mensen zoals jij. Je kunt hier even je verhaal kwijt of om informatie vragen.
De telefonische hulplijn wordt bemand door ervaren luisteraars die tevens ervaringsdeskundige zijn. Kijk op het schema wanneer je kunt bellen.

Gerda Baeten werkt als vrijwilliger voor Labyrint-In Perspectief en heeft haar eigen praktijk voor Gestalttherapie – Relatietherapie – Coaching.

Overige blogberichten