home > Psychische Problematiek

Psychische Problematiek

Balans Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkeling- en gedragsstoornissen (zoals: AD(H)D, dyslexie en autisme spectrum stoornissen).

De Knoop Landelijke vereniging voor ouders/verzorgers, hulpverleners en volwassenen rondom hechtingsstoornissen/ Geen-Bodem-Syndroom (GBS).

Ervaringsverhalen Overzicht van boeken en websites over levens- ervaring- en herstelverhalen.

Het Autismecafé  is een ontmoetingsplek voor ouders van een kind met autisme.

Into Autisme Cursussen en coaching  voor bewustwording omtrent autisme (particulier aanbod)

Kopopouders.nl  is er voor alle ouders die last hebben van stress, psychische problemen of een verslaving, en hun partner.

Kopstoring Website voor jongeren van ouders met psychische – of  verslavingsproblemen. Je vindt er informatie, ervarings-verhalen en een forum. Je kan ook mailen/ chatten met een deskundige of aan een gratis online cursus meedoen.

LSFVP Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen.

MEEK-IT  Juiste zorg leveren aan mensen met (tijdelijke of langdurige) psychische problemen.

Mijn iHelp  Een familielid of vriend met psychische problemen? Hoe gaat het met ú?

Pleeggrootouders Deze stichting wil grootouders die hun kleinkinderen opvoeden informeren en met elkaar in contact brengen.

PuntP Bent u familie of bekende van iemand met psychische- en/of verslavingsproblemen? De afdeling Preventie van PuntP in Amsterdam biedt speciaal voor u mogelijkheden voor steun en hulp.

Steunpunt voor naasten is een counseling praktijk waarin naasten en familieleden van mensen met een psychisch probleem worden begeleid. Dat kunnen ouders van zijn, partner van, kind van en/of broer/zus van.

Versterk ’t Netwerk begeleidt iedereen die zorg draagt voor/zorg heeft over iemand met psychische problematiek. Voor deze doelgroepen organiseert Versterk ’t Netwerk o.a. thema-avonden, trainingen en lotgenotencontact.

Vincent van Gogh organiseert vanuit het oogpunt van preventie trainingen en cursussen voor familie en andere naasten van mensen met psychische- en/of verslavingsproblematiek.

Ypsilon Amsterdam en Omstreken is onderdeel van de Landelijke Vereniging Ypsilon, een vereniging van familieleden en naastbetrokkenen van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose.