home > boek > Psychische stoornissen en naastbetrokkenen – Erwin van Meekeren & Jan Baars

Psychische stoornissen en naastbetrokkenen – Erwin van Meekeren & Jan Baars

door Erwin van Meekeren en Jan Baars.

Een bijzonder boek door twee bijzondere auteurs,die hun sporen ruimschoots hebben verdiend als behandelaar en publicist. Het boek leert waarom hulpverleners zich te weinig richten op de naastbetrokkenen bij de behandeling. Hierdoor wordt iedereen tekort gedaan: patiënt, naastbetrokkenen en de hulpverlener zelf.

De auteurs stellen dat een psychische stoomis niet het gevolg van een oorzaak is maar altijd een samenspel van aanleg en sociale omgeving. Het is daarom van belang dat in de gesprekken met naastbetrokkenen niet gezocht wordt naar de schuldvraag maar naar mogelijkheden om meer steun voor de patiënt te genereren en net zo belangrijk; de druk op de naastbetrokkenen te verminderen en om de behandelaar meer informatie te verschaffen.

Het boek leest prettig, is niet dogmatisch en zoekt naar synthese in plaats van tegenstellingen zoals goed naar voren komt in het hoofdstuk waarin een integratief model wordt geschetst van psycho-educatie en systeemtherapie

Alle aspecten van het betrekken van naastbetrokkenen in de behandeling komen zowel op individueel niveau als op instellingsniveau aan de orde. Dit laatste middels het bespreken van de modelregeling “Betrokken Omgeving” en ”Familie in de langdurige GGZ’ .

De auteurs geven een aantal redenen waarom binnen de GGZ nog zoveel behandeling plaatsvindt die zich alleen richt op de patiënt. Door dit boek te lezen wordt de hulpverlening er stevig aan herinnerd hoeveel kansen hierdoor blijven liggen.

Een minpuntje vind ik opbouw van het boek die niet altijd even logisch lijkt, maar al met al kan het boek van harte worden aanbevolen, voor beginnende hulpverleners om een goede start te maken, voor de al wat meer ervaren hulpverleners om kennis weer op te frissen.

Rob Stigter, psychiater RIAGG Amersfoort en Omstreken.

Uitgave van Boom

ISBN; 9789461054821

€ 28,50

Overige boekbesprekingen