home > blog > Schizofrenie bestaat niet!?

Schizofrenie bestaat niet!?

In de geestelijke gezondheidszorg blijven sommige thema’s met enige regelmaat terugkomen. Een daarvan is de vraag of schizofrenie nou wel of niet bestaat. Deze diagnose heeft een lange geschiedenis. Ooit begon het als ‘ gespletenheid van geest’. Hoewel niemand precies wist hoe dat zat en kon, was wel duidelijk dat het niet best was. In de tijd van de anti psychiatrie, we spreken over de jaren  zestig van de vorige eeuw, zagen sommigen de hallucinaties en/of het niet te volgen spraakgebruik van patiënten als een reactie op de uitbuiting van het Groot Kapitaal. Gaandeweg is de psychiatrie gemedicaliseerd. Er kwamen dikke boeken met diagnoses, er is een bepaalde overeenstemming dat we doen hebben met hersenziektes en dat medicijnen belangrijk zijn om er mee te kunnen leven. De diagnose schizofrenie is uitgebreid beschreven. Maar het blijft schuren. De diagnose wordt steeds vaker vervangen door psychotische kwetsbaarheid en er wordt actiever ingezet op de aanpak van de invaliderende effecten die deze ziekte, stoornis of probleemgebied  zo berucht maken.

Maar nu gaat  het roer misschien weer helemaal om. De Maastrichtse hoogleraar psychiatrie Jim van Os (met wereldwijde faam) bestrijdt momenteel met vuur de schizofrenie. De professor ontkent eenvoudig weg het bestaan van dit ziektebeeld.  Er is wel iets aan de hand, maar volgens Van Os is het een misvatting dat mensen er niet van kunnen genezen. De insteek van de behandeling moet daarvoor drastisch worden verlegd. Veel meer naar het uitgangspunt wat kan er wel, dan naar wat kan er niet. Niet focussen op medische genezing, maar op persoonlijk herstel. In vroeger tijden zou Van Os ongetwijfeld in de rol van goeroe terechtkomen en zou de hele Nederlandse ggz kritiekloos en naar adem snakkend van bewondering als zijn volgeling gaan optreden. Overal zouden er congressen en opleidingen komen om de nieuwe leer in te voeren. Om na een aantal jaren dan weer te moeten constateren, dat het toch weer geen goud was, dat er blonk.

Maar die tijd hebben we gehad. Tenminste dat hoop ik.  In het geval schizofrenie kan Van Os rekenen op fikse weerwoorden van enkele Utrechtse collega’s, ook van naam: Kahn en Sommer. Zij zien schizofrenie wel degelijk als een hersenziekte en kunnen dat onderbouwen met tal van onderzoeken. Ze vinden dat er nog steeds sprake is van een ernstige ziekte met een lang niet altijd gunstige prognose. Ze verwijten hun Limburgse collega een veel te groot optimisme. 

Laten we hopen dat de geleerden elkaar opzoeken en bevruchten. Waarbij dat laatste niet al te letterlijk hoeft te worden genomen. Om zo gezamenlijk tot de beste aanpak te komen van het geestelijk lijden dat schizofrenie of psychotische kwetsbaarheid of hoe het  ook genoemd wordt, heet . In het belang van de lijders en hun familie.

(Janah)

7 mei 2015

 

 

Overige blogberichten