home > boek > Speciaal en gewoon -Frits Boer

Speciaal en gewoon -Frits Boer

Tenminste een derde van alle kinderen groeit op als broer of zus van een ‘speciaal’ kind – dat is een kind met lichamelijke of psychische problemen, of met verstandelijke, motorische of zintuiglijke beperkingen. Deze broers en zussen van speciale kinderen zijn allereerst gewoon broers en zussen. Daarbovenop kunnen door de specifieke aandoening van het speciale kind de gezinsrelaties (soms verregaand) worden beïnvloed. Auteur Frits Boer is emeritus hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie en al jarenlang deskundig op dit terrein. Hij schreef het boek ‘voor iedereen die belangstelling heeft voor dit onderwerp, of die interesse nu persoonlijk of beroepsmatig is.’ Het resultaat is zeer informatief en goed leesbaar, een breed opgezette, heldere introductie voor lezers die zich niet eerder in de materie verdiept hebben.

 

Boer is in staat om wetenschappelijke kennis aan gewone mensen uit te leggen met een minimaal gebruik van psychologisch jargon, dat is knap. Wat me ook aanspreekt is dat hij steeds benadrukt dat het niet per se negatieve gevolgen heeft om op te groeien met een speciale broer of zus. Behalve last en verdriet, kunnen kinderen er ook legio positieve effecten aan ontlenen. Niet bij voorbaat problematiseren! Dat is fijn uit de mond van een psychiater.

Door de brede en algemene benadering is het boek minder geschikt voor lezers die op zoek zijn naar ‘het persoonlijke verhaal’ – de algemene kennis wordt wel met voorbeelden toegelicht, maar dat blijven korte illustraties. Ook wie behoefte heeft aan therapeutisch advies in het omgaan met een speciale broer of zus, zal in dit boek weinig concreet houvast vinden. De brede aanpak heeft beperkte diepgang tot gevolg. Het hoofdstuk ‘Als je broer of zus ernstige psychische problemen heeft’ gaat grotendeels over autisme, daarna worden alle andere psychische problemen op een hoop gegooid in de veronderstelling dat de situatie voor broers en zussen vergelijkbaar is met die in gezinnen met autisme. Boer trekt de conclusie dat de schade voor broers en zussen met name zal afhangen van de steun die kinderen ervaren van hun omgeving (ouders en anderen) en van de manier waarop ze zelf naar hun speciale broer/zus-situatie kijken.

(Leonie Zwetsloot)

Frits Boer, Broers en zussen van speciale en gewone kinderen. Invloed op ontwikkeling en gedrag.

Uitgeverij LannooCampus, 2012

ISBN 978 90 209 7590 1, € 29,95

 

Overige boekbesprekingen