home > nieuws > Start herstelnetwerk Gooi & Vechtstreek

Start herstelnetwerk Gooi & Vechtstreek

Dit jaar is in de Gooi & Vechtstreek een herstelnetwerk opgericht voor mensen met psychische problemen en hun familie en naasten. De eerste bijeenkomst van dit netwerk is op 11 februari 2019 in Hilversum. 

Het herstelnetwerk streeft naar een betere kwaliteit van leven voor mensen met psychische problematiek en hun familie en naasten. Dit doet ze door ruimte te creëren voor persoonlijk, sociaal en maatschappelijk herstel.

De organisatie van dit herstelnetwerk ligt in handen van Ypsilon, Labyrint-In Perspectief, Versa Mantelzorgondersteuning, HilverZorg, en MEE Infocentrum GGZ. Zij krijgen op de bijeenkomst de mogelijkheid hun aanbod van herstelactiviteiten te presenteren, zodat duidelijker wordt waar jij als mantelzorger terecht kunt met je vragen. Eén van de doelen is om samen te onderzoeken hoe een passend aanbod voor familie en naasten eruit ziet en zo mogelijk verbeterd kan worden.

In het begin van de avond is er een (voorbeeld van een) gesprek tussen een cliënt, familielid/naaste en een behandelaar (triade). Het definitieve programma van deze bijeenkomst volgt begin januari 2019.

Datum/tijd: maandag 11 februari 2019 van 19:00 -21:30 uur.

Locatie: Wijkcentrum Lopes Dias, Lopes Diaslaan 213, Hilversum

Aanmelden bij  mboer@mee-ugv.nl (de toegang is gratis)

In deze uitnodiging vind je het volledige programma en nog meer achtergrondinformatie.

Overig nieuws