home > nieuws > Top 10 tips voor mantelzorger!

Top 10 tips voor mantelzorger!

Mantelzorgen in coronatijd valt niet mee. Mantelzorgers van mensen met psychische problemen hebben het toch al zwaar, maar de coronamaatregelen doen er nog schepje bovenop. Daarom hebben zes organisaties in de ggz – waaronder Labyrint|In Perspectief – 10 tips op een rij gezet die je helpen overeind te blijven.

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, MIND Ypsilon, Labyrint-In Perspectief, Movisie, het Trimbos-instituut en Mantelzorg NL hebben samen gewerkt aan een top 10 met tips voor mantelzorgers en een top 11 voor gemeenten. Want juist nu kunnen gemeenten, steunpunten mantelzorg en andere organisaties in het sociaal domein een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van mantelzorgers-ggz. Om de druk in families te verminderen en ervoor te zorgen dat deze mantelzorgers overeind blijven in deze lastige periode.


Overig nieuws