home > Voor wie > Grootouder van

Grootouder van

Je volwassen (schoon)zoon of (schoon)dochter heeft psychische problemen en er zijn kinderen bij betrokken. Jouw kleinkinderen. In dat geval ben je grootouder van. Sommige grootouders van hebben weinig of geen contact met hun kleinkind(eren) omdat de ouders dat niet willen. In dat geval worstel je met machteloosheid, zorgen en verdriet. Het kan ook zijn dat je als grootouder van juist een belangrijke rol hebt in de opvoeding omdat de ouders daar zelf niet toe in staat zijn. Je kunt, als de omstandigheden dat toelaten, veel voor je kleinkind(eren) betekenen. Daarnaast hebben grootouders van vaak te maken met Jeugdzorg. Hoe communiceer je met Jeugdzorg, in het belang van álle betrokkenen?

Labyrint- In Perspectief kan je in contact brengen met andere grootouders, zodat je je ervaringen met hen kunt delen.