home > blog > Elzie

Elzie

 Als ik mensen leer kennen en ze iets over mijn herkomst wil vertellen, is een van de eerste dingen die ik zeg: ‘mijn moeder is psychiatrisch.’ ‘Psychiatrisch’ is een brede, vage, onnauwkeurige uitdrukking, die desondanks goed past – de diagnose en achtergronden van de psychische problemen bleven jarenlang vaag en onduidelijk, mijn moeders klachten veranderden steeds weer, het ziektebeeld verschoof.

Dát het psychisch was stond wel vast, maar wát het was veel minder. In de term ‘psychiatrisch’ heb ik de kortst mogelijke samenvatting gevonden van een lang en gecompliceerd verhaal, een kernachtige weergave van wat mij van jongs af mede heeft gevormd tot wie ik ben.

Ik ken mijn moeder niet zonder haar ziekte. de eerste psychiatrische verschijnselen traden op toen ik 2 jaar was en mijn zusje Marja net geboren – vermoedelijk ging het om een postnatale depressie, al werd dat in 1960 nog niet zo genoemd. een zenuwarts behandelde mijn moeder met zware medicijnen en vervolgens met de electroshock-kuren die toen in zwang waren. Eens in de drie jaar werd zij voor enkele maanden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. na een opname ging het een à anderhalf jaar ‘goed’, tot er opnieuw een periode aanbrak van toenemende depressie, angst en geleidelijk aan ook psychotische klachten met waanbeelden en stemmen.

Mijn moeder bleef zo lang mogelijk thuis terwijl mijn vader, middenstander met een eigen zaak aan huis, het gezin draaiend hield. het betekende dat ik als oudste dochter met veel verantwoordelijkheid en concrete zorg werd opgezadeld. Ik vond dat ‘gewoon’ en niet erg, want ik was in die positie erg belangrijk en waardevol. die ‘geparentificeerde’ rol heb ik tot in de puberteit met grote inzet vervuld.

De blogs van Elzie zijn eerder gepubliceerd als columns in het blad van  de stichting Labyrint~In Perspectief en daarna door de stichting uitgegeven  als ‘Elziebundel’. Deze bundel is nog steeds verkrijgbaar, neem contact op met ons  secretariaat@labyrint-in-perspectief.nl

 

 

Overige blogberichten