home > nieuws > Vul de vragenlijst in voor betere behandeling van KOPP/KOV

Vul de vragenlijst in voor betere behandeling van KOPP/KOV

Eind vorig jaar heeft GGz Breburg een vragenlijst uitgezet om duidelijk te krijgen (a) in welke mate jongvolwassenen met KOPP-achtergrond lichamelijke klachten ervaren, en (b) of er meer aandacht moet zijn voor deze ervaringen in een eventuele behandeling in de GGz. Met een nieuwe vragenlijst wil GGz Breburg jouw mening horen over een voorstel om het behandelaanbod voor jongvolwassenen KOPP’ers te verbeteren.

Een heel groot deel van de invullers gaf aan psychische, lichamelijke en persoonlijke problemen te ervaren. Ook gaf een groot deel aan dat er weinig tot geen aandacht voor hun KOPP/KOV-achtergrond is in de GGz. Met deze resultaten wil GGz Breburg het behandelaanbod voor jongvolwassenen met KOPP-achtergrond gaan verbeteren. Jouw inbreng is hiervoor belangrijk en draagt eraan bij om daar een nieuw voorstel voor te ontwikkelen.

Wat vragen we in deze vragenlijst van jou?

In deze vragenlijst doet GGz Breburg een voorstel hoe zij ervoor willen zorgen dat er bij behandeling in de GGz meer aandacht is voor de KOPP/KOV-achtergrond. Je kunt aangeven wat je van dat voorstel vindt, en waar je ruimte voor verbetering ziet.

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 5–10 minuten. De vragen richten zich op personen in de leeftijd van 18–35 jaar. Als je ouder bent, kijk dan terug op de situatie toen je de genoemde leeftijd had. Je hoeft geen persoonsgegevens in te vullen. De resultaten worden op groepsniveau geanalyseerd en zijn niet te herleiden tot jou als persoon.

Je kunt de vragenlijst invullen via https://link.webropolsurveys.com/S/93FBE82313947F51.

Overig nieuws