home > Wat doen we > Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

MIND

Onze stichting is lid van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid (voorheen LPGGz). Omdat dat een grote organisatie is die daadwerkelijk invloed kan uitoefenen, is het grootste gedeelte van onze activiteiten in het kader van belangenbehartiging daar ondergebracht. In diverse themagroepen zijn onze vrijwilligers actief om het familieperspectief onder de aandacht te brengen en te houden.

Familiebeleid

Daarnaast brengen onze vrijwilligers hun ervaringsdeskundigheid ook lokaal in. Waar het gaat om de positie van familieleden in de ggz, bestaat er in verschillende steden samenwerking met familieraden en/of familievertrouwenspersonen.

Ook familiebelangen behartigen?

Wil je ook actief worden als belangenbehartiger voor familie van? Het secretariaat kan je in contact brengen met andere belangenbehartigers.