home > nieuws > Wij krijgen een nieuwe naam!

Wij krijgen een nieuwe naam!

Vanaf 1 januari 2022 heten wij MIND Naasten Centraal. De huidige naam, Labyrint-In Perspectief, is ontstaan door een fusie van twee organisaties: Labyrint en In Perspectief. Beide organisaties deden hetzelfde en zijn in 1997 op landelijk niveau samengegaan. Nu is het tijd voor een nieuwe naam.

Ons bestuurslid Hein van der Hulst over de naamwijziging:

“Vanaf mijn eerste contact met Labyrint-In Perspectief in 2009, verbaasde de naam mij. Het bleek het resultaat van een fusie tussen Labyrint en In Perspectief. Ik kon mij er iets bij voorstellen: naasten in het labyrint van zorg perspectief bieden. Toen mensen via het internet zelf gingen zoeken was de “hit” Labyrint-In Perspectief niet vanzelfsprekend. Bovendien was de naam bij naasten én professionals geen gemeengoed. Reden om te denken over een nieuwe naam. Allereerst binnen het bestuur, toen via een brief aan vrijwilligers en uiteindelijk, óók via overleg met de Klankbordgroep. We legden alle vrijwilligers 3 namen voor en 77% van hen koos voor Naasten Centraal. Gezien onze plek bij MIND werd het MIND Naasten Centraal. De komende tijd gaan wij hard aan de slag om deze naamswijziging binnen onze stichting door te voeren.”

Overig nieuws