home > Organisatie > Labyrint-In Perspectief financieel ondersteunen

Labyrint-In Perspectief financieel ondersteunen

Je kunt ons werk op verschillende manieren financieel ondersteunen.

Labyrint-In Perspectief is een ANBI-geregistreerde instelling. Daarom mag je donaties (periodieke giften) en giften aftrekken van de belasting. Als je donateur wordt, steun je ons met ten minste € 25,- per jaar. Je kunt per kalenderjaar weer opzeggen.

Sommige zorgverzekeraars vergoeden (een deel van de) jaarlijkse contributie als je donateur bent van een patiëntenvereniging.  Als eis kan gesteld zijn dat de organisatie aangesloten is bij een landelijke koepel. Labyrint-In Perspectief is lid van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid.

Labyrint-In Perspectief krijgt met enige regelmaat ook schenkingen via een legaat. Met een legaat kun je na je overlijden een bepaald genoemd geldbedrag nalaten aan een door jou te kiezen organisatie of persoon. Hierbij zorgt de ANBI-status van Labyrint-In Perspectief ervoor dat het nagelaten bedrag daadwerkelijk ten goede komt aan de stichting. Er hoeft geen erfbelasting over te worden betaald.

Aanmeldingsformulier voor donateurschap

Hierbij meld ik mij aan als donateur van de stichting Labyrint-In Perspectief.

Naam

Adres

Postcode en plaats

Telefoon

E-mailadres

Als wij uw aanmelding hebben ontvangen, sturen wij u z.s.m. een bevestigingsbrief toe.