Je staat er niet alleen voor!

Wij zetten ons in voor familie en vrienden van mensen met psychische of psychiatrische problemen. Met name voor hen die, doordat ze overbelast raken, zelf ook hulpvrager worden of dreigen te worden. We gebruiken onze ervaringsdeskundigheid om hen op weg te helpen.

lees hier wat we voor je kunnen doen

Blog

Als moderator van het open forum van Labyrint in Perspectief heb ik te maken met mooie en aangrijpende verhalen en vragen. Onlangs werd er een vraag gesteld waarbij de wanhoop en ongerustheid van het bericht afspatte.  Na een inleidend verhaal was de vraag kort en boeiend. Is het hebben van een persoonlijkheidsstoornis besmettelijk? Lees meer

Boek

De schrijfster heeft voorafgaande aan dit boek vooral reisverhalen geschreven. Ze neemt ons nu mee door de levensreis van een man die een groot deel van zijn geschiedenis in de wereld van psychoses doorbrengt. Het is een nogal beklemmend boek. Diverse keren heb ik het weggelegd; ook omdat ik veel herkende uit de periodes dat mijn volwassen zoon psychotisch was. Lees meer

Nieuws

Meldactie Ambulantisering

Ambulantisering betekent kort gezegd: verschuiving van zorg binnen instellingen naar zorg thuis. Bent u (naastbetrokkene van een) cliënt in de ggz? Dan willen we graag weten wat u van deze verschuiving merkt. Lees meer

Aan de slag met digitale zorg

Nieuwe brochure met praktische tips van en voor mensen met psychische klachten en hun naasten.
Op deze website is eerder bericht over het project Grip op ontwikkelingen in eHealth. De beloofde brochure Aan de slag met digitale zorg is nu echt een feit. In deze brochure vertellen cliënten wat digitale zorg voor hen betekent. Er zijn ook films beschikbaar van deze ervaringen.

Lees meer

Meldpunt voor mantelzorgers

Sinds 1 januari van dit jaar verandert er veel in de zorg. Velen vrezen dat de last van de  mantelzorgers daardoor eerder groter dan kleiner zal worden. Mona Keijzer van het CDA besteedt hier  speciale aandacht aan. Zij wil, om als pleitbezorger te kunnen optreden, gevoed worden door informatie van mensen die regelmatig voor een familielid of naaste zorgen. U kunt uw verhaal hier kwijt. 

Familie Van … Dag

In april 2015 organiseert stichting Labyrint-In Perspectief weer een Familie Van … Dag. Deze dag is er voor familie en andere naastbetrokkenen van mensen met psychische -, psychiatrische – of verslavingsproblematiek.