Je staat er niet alleen voor!

Wij zetten ons in voor familie en vrienden van mensen met psychische of psychiatrische problemen. Met name voor hen die, doordat ze overbelast raken, zelf ook hulpvrager worden of dreigen te worden. We gebruiken onze ervaringsdeskundigheid om hen op weg te helpen.

lees hier wat we voor je kunnen doen

Blog

Je wilt het beste voor de ander die met zijn of haar psychiatrisch gedrag patiënt is. Je wordt er vaak volledig door in beslag genomen. Thuis regel je veel, je bent lastige situaties de baas of voorkomt erger. Je bent er mee belast en eigenlijk vind je het vaak nog heel gewoon ook. Maar dat is het niet. Het gedrag van naasten met psychische klachten heeft veel impact op je eigen leven. Eigenlijk teveel om zoiets alleen te moeten dragen, zeg ik uit eigen ervaring. Bij Labyrint-In Perspectief hebben we ondervonden dat het kunnen delen van ervaringen veel herkenning en erkenning oplevert en dat geeft je steun. Soms krijg je als naaste in de gaten hoezeer je, misschien wel gedurende tientallen jaren, je leven hebt gevuld met overleven  Omdat de relatie met b.v. je psychisch zieke partner zo ingewikkeld, precair en soms zelfs vijandig is of was. Lees meer

Boek

Als er iemand is die bewijst hoe belangrijk ervaringsdeskundigen zijn in de hulpverlening, is het Iris Koops wel. Vooral waar het een persoonlijkheidsstoornis betreft van een narcistische persoon die naar buiten toe heel normaal overkomt, redelijk en vaak bezorgd lijkt over het welzijn van het gezinslid dat uitgekozen is om zelf een positief imago te kunnen hebben. Of zich juist zelf manifesteert als het slachtoffer binnen een relatie. Iris Koops schreef eerder het Werkboek Herstellen van narcistische mishandeling (2014), een werkboek voor slachtoffers, met veel informatie over narcisme als stoornis, en de gevolgen die dit kan hebben voor iemand die samenleeft met een persoon die daaraan lijdt. Lees meer

Nieuws

Doe mee aan Last Man Standing

Steeds meer jongeren hebben psychische problemen. Soms zo ernstig dat het leidt tot zelfdoding. Wij vinden dat geen enkel jong leven verwoest mag worden door psychische problemen. Daarom komen we in actie. En jij kunt meehelpen! Hoe? Door mee te doen aan Last Man Standing.  Lees meer

Respondenten gezocht voor onderzoek

Ben je een jongere én kind van een ouder met psychische en/of verslavingsproblemen? Dan vraagt Silke Lauteslager of je mee wilt werken aan haar afstudeeronderzoek. Silke volgt een opleiding Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken (MOV) en wil met haar onderzoek in kaart brengen in welke mate en in welke vorm psycho-educatie is gegeven aan kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen. Lees meer

Gezocht: naasten van mensen met borderline

Binnenkort wil Karlijn van de Stichting Borderline een bijeenkomst/workshop organiseren over het omgaan met borderline. Hiervoor zoekt ze naasten van iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Tijdens de bijeenkomst wordt er gefilmd, maar de bezoekers komen niet herkenbaar in beeld en er zijn ook geen geluidsopnamen. Karlijn gebruikt het beeldmateriaal wel voor haar project Borderlight. Lees meer

In Memoriam

Op 31 december 2017 is Peter Houweling veel te jong overleden. Hij was oud-medewerker van In Perspectief en later Labyrint-In Perspectief. Nadat hij een aantal jaren de stichting had verlaten, keerde hij in een turbulente periode terug als bestuurslid van Labyrint-In Perspectief. In beide functies was Peter een enthousiaste collega, die voor veel vrijwilligers het verschil maakte in hun werk voor Labyrint-In Perspectief. Zijn humor was kenmerkend voor hem, evenals zijn betrokkenheid bij de mensen en het gedachtegoed waar Labyrint-In Perspectief voor staat. Wij zijn Peter dan ook zeer dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend.

Als u informatie wilt over de herdenking van Peter Houweling (dinsdag 9 januari), dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via secretariaat@labyrint-in-perspectief.nl.

Wij wensen zijn vrouw, overige familie en vrienden veel sterkte met dit grote verlies.

Verslaafd aan Jou wordt Stichting Naast

Sinds eind 2015 hebben het Trimbos-instituut en Stichting Coke van Jou zich gezamenlijk onder de naam Verslaafd aan Jou ingezet om de zorg voor naasten van verslaafden te verbeteren en onderzoeken. Uit het onderzoek blijkt eens temeer dat naasten van verslaafden het erg zwaar hebben en vaak maar moeilijk de juiste ondersteuning kunnen vinden. Begin september 2017 is Stichting Coke van Jou verder gegaan als Stichting Naast, met een volledig hulpaanbod voor naasten.